:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือน สิงหาคม 2565

วันที่ลงประกาศ: 22 ก.ย. 2565

รายละเอียด:


file

result_150_2022_9_24_107703.pdf