:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาร5)คัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำใตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 256

วันที่ลงประกาศ: 5 เม.ย. 2565

รายละเอียด:


file

sub_95_2022_9_24_350085.pdf