:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

วันที่ลงประกาศ: 31 พ.ค. 2565

รายละเอียด:


file