:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

วันที่ลงประกาศ: 30 พ.ย. 2564

รายละเอียด:


file