:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

วันที่ลงประกาศ: 31 พ.ค. 2562

รายละเอียด:


file