:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

วันที่ลงประกาศ: 31 ก.ค. 2564

รายละเอียด:


file