:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในรอบเดือน กันยายน 2562

วันที่ลงประกาศ: 30 ก.ย. 2562

รายละเอียด:


file