:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

วันที่ลงประกาศ: 1 ธ.ค. 2563

รายละเอียด:


file