:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นชุดสนามกระดานลื่น สำหรับ ศพด. จำนวน 3 ชุด โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง

วันที่ลงประกาศ: 26 ส.ค. 2564

รายละเอียด:


file