:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่อิบ หมูที่ 6

วันที่ลงประกาศ: 23 พ.ย. 2563

รายละเอียด:


file

news_8_2022_9_24_992028.pdf