:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างเหาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่ง หมู่ที่ 6

วันที่ลงประกาศ: 20 ก.พ. 2562

รายละเอียด:


file