:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปุรงซ่อมแซมอาคารท้ายฝายทดน้ำแม่จาง บ้านนากว้าวกิ่ว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 28 ก.ย. 2563

รายละเอียด:


file