:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง (เสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.59-002 สายบ้านแม่อิบ-แม่ไทย หมูที่ 3 บ้านแม่อิบ-แม่ไทย

วันที่ลงประกาศ: 26 มิ.ย. 2563

รายละเอียด:


file