:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านกิ่วพัฒนา หมู่ที่ 10 ถึง บ้านท่ากลาง-ท่าใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันที่ลงประกาศ: 15 ก.ย. 2565

รายละเอียด:


file

mid_80_2022_9_24_127762.pdf