:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านท่าเหนือ ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จั้งหวัดลำปาง

วันที่ลงประกาศ: 15 ก.ย. 2565

รายละเอียด:


file

mid_79_2022_9_24_114173.pdf