:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบานฝาท่อและเครื่องยกฝายทดน้ำแม่จาง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกิ่ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จัดงหวัดลำปาง

วันที่ลงประกาศ: 23 ส.ค. 2565

รายละเอียด:


file

mid_77_2022_9_24_85863.pdf