:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคาร (โดม) อเนกประสงค์ภายในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันที่ลงประกาศ: 10 พ.ย. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_382_16_19_324.pdf