:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.59-001 บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ลงประกาศ: 13 มิ.ย. 2565

รายละเอียด: .


file