:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่อิบ บ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ลงประกาศ: 9 พ.ค. 2565

รายละเอียด:


file