:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่อิบ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันที่ลงประกาศ: 30 มี.ค. 2565

รายละเอียด:


file