:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.59-001 บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกิว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันที่ลงประกาศ: 9 พ.ย. 2564

รายละเอียด:


file