:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารท้ายฝสยทดน้ำแม่จางบ้านนากว้าว หมู่ที่ 4

วันที่ลงประกาศ: 24 ก.ย. 2563

รายละเอียด:


file