:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำจากสามแยกโรงทอผ้า หมู่ที่ 10 ถึงแยก หมู่ที่่ 6 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ลงประกาศ: 15 เม.ย. 2563

รายละเอียด:


file