:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรัปบรุงซ่อมแซมผิวถนนลสดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันที่ลงประกาศ: 15 ก.ย. 2565

รายละเอียด:


file

invite_325_2022_9_24_532769.pdf