:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่อิบ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-blidding)

วันที่ลงประกาศ: 30 มี.ค. 2565

รายละเอียด:


file