:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่อิบ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 22 เม.ย. 2565

รายละเอียด:


file

cancle_335_2022_9_24_666205.pdf