:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

คณะผู้บริหาร
นายสมพงษ์ ไชยปะละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว
โทร. 0849100025
นายวิเชต กิ่งแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว
โทร. 0818816071
นายสุวรรณ แก้วประภา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว
โทร. 0895605449
นางกีรตี ธรรมวันตา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว
โทร. 0821963254