:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ติดต่อเรา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) :  054-290297 
อีเมล : info@bankiu.go.th , ban_kew50@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.bankiu.go.th 
Socail Network : Faceboook : Bankio Sao
 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 054-290297
สำนักปลัด ต่อ 200
กองคลัง ต่อ 201
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล ต่อ 202
กองช่าง ต่อ 203
โทรสาร (แฟกซ์) ต่อ 204
นายกองค์การบริการส่วนตำบล ต่อ 205
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อ 206
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่อ 207
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น