:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ติดต่อเรา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52220
โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) :  054-290297 

กด 11 สำนักปลัด

กด 12  นายกองค์การบริการส่วนตำบล

กด 13  ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล

กด 14  กองช่าง

กด 15  กองคลัง

กด 18  แฟกซ์

 

E-mail : info@bankiu.go.th , ban_kew50@hotmail.com
Website : www.bankiu.go.th 
Socail Network : Faceboook : Bankio Sao

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น