:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11 พ.ค. 2565

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร