:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ตามโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษายากจนจัดเก็บข้อมูลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

4 เม.ย. 2565

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร