:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ตามโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษายากจนจัดเก็บข้อมูลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

10 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_171_54_36_145.pdf