:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18 พ.ย. 2563

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


jobs_116_2022_9_24_211389.pdf

jobs_116_2022_9_24_215693.pdf

jobs_116_2022_9_24_219787.pdf

jobs_116_2022_9_24_223790.pdf