:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

27 พ.ย. 2563

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


jobs_115_2022_9_24_179413.pdf

jobs_115_2022_9_24_183475.pdf

jobs_115_2022_9_24_187468.pdf

jobs_115_2022_9_24_191356.pdf