:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษายากจนจัดเก็บข้อมูลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

17 พ.ค. 2565

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร