:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.59-001 บ้านเหล่า ม.9 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ

18 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.59-001 บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: CoST) สำหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร