:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล ตามโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2566 หมู่ที่ 8 บ้านท่าเหนือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.

10 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร