:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: โครงการีจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล ตามโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2566 หมู่ที่ 7 บ้านท่ากลาง-ท่าใต้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 8 มีนาคม 2566

8 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร