:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบานฝาท่อและเครื่องยกฝายทดน้ำแม่จาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว งบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565

17 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร