ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6ล้อ จำนวน 1 คัน

33

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ