ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารท้ายฝายทดน้ำแม่จาง บ้านนากว้าวกิ่ว หมู่ที่ 4 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา