จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ไม่เกิน 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

111

??ҹ??С??