กิจกรรม “ลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา” ณ อบต.บ้านกิ่ว

42