ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

8

สัญญาจ้างก่อสร้าง