ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นแพะปางวัว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง