ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง(เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.59-002 สายบ้านแม่อิบ-แม่ไทย หมู่ที่ 3 บ้านแม่อิบ-แม่ไทย ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7

??ҹ??С??