ประกาศเผยแพร่ราคากลางและราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง (เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.59-002 สายบ้านแม่อิบ-แม่ไทย หมู่ที่ 3 บ้านแม่อิบ ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23

ประกาศเปิดเผยราคากลาง