ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.59-003 สายบ้านท่ากลาง-ท่าใต้-บ้านป่าตัน หมู่ที่ 7 บ้านท่ากลาง-ท่าใต้ ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19

ประกาศประกวดราคา