ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง(เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.59-002 สายบ้านแม่อิบ-แม่ไทย หมู่ที่ 3 บ้านแม่อิบ-แม่ไทย ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

77

ประกาศประกวดราคา