ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายทดน้ำห้วยแม่วะบรรเทาภัยแล้ง หมู่ที่ 1,5,10 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17

ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกหน้าฝายทดน้ำห้วยแม่วะ หมู่ที่ 1,5,10