ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15

วัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)